Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Tillämplighet
Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för säljföretaget.
Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Beställning
För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att PelletsTeknik Kalmar lider ekonomisk skada, polisanmäls. PelletsTeknik Kalmar friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i PelletsTeknik Kalmars sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Betalning
• Via kort eller internetbank sker enkelt och säkert med KLARNA.

• Postförskott - Hämtas ut hos ditt lokala postombud och betalas först vid uthämtning.

Villkor för kortköp

När du betalar via kort administreras detta av Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, telefonnummer: +46 8 120 120 00, e-postadress: [email protected]. Detta innebär att du handlar tryggt och enkelt.

Om Fakturabetalning med KLARNA, https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/invoice_tc?credit_time=30

Handla nu - betala först efter leverans!

När du betalar via faktura administreras detta av KLARNA. Detta innebär att du handlar tryggt och enkelt. Du slipper uppge dina kortuppgifter, och betalar först efter det att du mottagit dina varor.

Detta erbjuder vi dig:

    Få alltid hem varan innan du betalar
    30 dagars betalningstid
    Du behöver aldrig lämna ut känslig information
    Alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen*
    Tillgång till dina fakturor via KLARNA online www.klarna.se
    Möjlighet till delbetalning

Vid försenad betalning tillkommer lagstadgad påminnelse-/förseningsavgift samt dröjsmålsränta om 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturantill inkasso. För att kunna beställa mot faktura måste beställaren vara ett registrerat svenskt företag eller en person över 18 år, vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Kreditprövningen kan i vissa fall innebära att en kreditupplysning tas. I sådana fall kommer ni bli meddelade om detta via e-post. Kreditupplysningen sköts via Bisnode och är inget som belastar när man ansöker om kredit hos kreditinstitut.
Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. eFinance behandlar personuppgifter isyfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditkoll samt marknadsföring. Personnummer kan användas som kundnummer i kundhanteringssyfte.

* Gäller ej för alla varor och tjänster, t ex. flygresor, evenemang och specialtillverkade varor.

Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, telefonnummer: +46 8 120 120 00, e-postadress: [email protected]

Leverans och avbeställning
Beställningar mottagna före kl. 14.00 på måndag till fredag kommer att behandlas samma dag, för leverans inom 5 arbetsdagar. Beställningar mottagna på lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag.
Leverans sker per post / spedition / e-post. Leverans av beställd tjänst enligt order.
I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med PelletsTeknik Kalmar köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från PelletsTeknik Kalmar per e-post.

Ägandesrättförbehåll
Alla varor förblir PelletsTeknik Kalmars egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel
PelletsTeknik Kalmars ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor PelletsTeknik Kalmar bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor och ångerrätt
När du handlar i vår webbutik gäller distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59). PelletsTeknik Kalmar följer även Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.
Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta PelletsTeknik Kalmars reklamationsavdelning på telefon 0709-609605, via vårt kontaktformulär på hemsidan www.pelletsteknik.se och uppge order-id samt orsak till reklamationen.

Defekta produkter som returernas till PelletsTeknik Kalmar bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos PelletsTeknik Kalmar har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. PelletsTeknik Kalmar förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.
Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta PelletsTeknik Kalmar t för erhållande av ett RN. Returfrakten bekostas av konsumenten.
Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.
Om en vara är transportskadad skall PelletsTeknik Kalmar kontaktas inom fem dagar för information om ersättning. Du behöver inte ange något skäl till varför. (Gäller ej specialbeställda eller måttbeställda varor )

Återbetalning av belopp.
Konsumenten har rätt att återfå pengarna inom 30 dagar om denne häver köpet från den dag då företaget mottagit meddelandet.
Vid Ångerrätt skall varan vara oanvänd (ej varit monterad).
Återfrakten ska vara betald, kvitto bifogas och bankkontonummer inklusive bankens namn och clearingnummer för återbetalning av köpesumman med ev.avdrag för vår fraktkostnad.

Ta alltid kontakt med PelletsTeknik Kalmar först innan du skickar tillbaka varan om det gäller Ångerrätt.
Varor returneras till :
PelletsTeknik Kalmar
Svanebergsgatan 12
392 44 KALMAR
Märk paketet med ”Ångerrätt” och ordernr.
SPARA ALLTID KVITTO, MÅSTE BIFOGAS VID EVENTUELL ÅNGERRÄTT
OBSERVERA – vi löser inte ut varor skickade mot efterkrav / postförskott

Outlöst försändelse
För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till PelletsTeknik Kalmar, debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka PelletsTeknik Kalmars kostnader för transport och administration.
Om det finns extra utgifter som efterkrav / postförskottsavgifter tillkommer detta.

Transportskadat gods
Om en vara från PelletsTeknik Kalmar skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, Posten 020-340 340) dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför PelletsTeknik Kalmars kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att PelletsTeknik Kalmar befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Övrigt
PelletsTeknik Kalmar förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har PelletsTeknik Kalmar rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. PelletsTeknik Kalmar skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.