Felsökning

Felmeddelande Orsak Åtgärd
Brännaren har inte tänt startdosen
 1. Tändelementet är trasigt.
 2. Felaktig startdos.
 3. Pelletsförrådet är tomt.
 1. Byt tändelement.
 2. Justera startdosen.
 3. Fyll på pellets.
Brännaren har stannat under drift
 1. Eldvakten är trasig.
 2. Fel på förrådsskruven.
 3. Pelletsförrådet är tomt.
 4. Luftfickor i skruven.
 5. Den tillförda effekten till brännaren är för stor.
 1. Rengör eller byt eldvakt(fotocell) + kontrollera kylslangen(sitter under stora kåpan).
 2. Kolla att förrådsskuven fungerar,(sätt ihop skruvens nätkabel med brännarens nätkabel).
 3. Fyll på pellets om det fattas.
 4. Kontrollera om förrådet behöver rengöras,
  Det kanske är för mycket spån.
 5. Justera On/Off tider (effekten).
Fallet i brännaren har blivit överhettat
 1. Dåligt drag i pannan.
 2. Larmet går ej att återställa.
 1. Sota ur pannan.
 2. Byt överhettningsskydd.
Brännaren stannar ibland utan synlig förklaring
                                        
 1. Felaktig justering av brännaren.
 2. Luftfickor i skruven.
 3. Fjädrarna sitter kvar i motorn till förrådsskruven (Shinmyung motorn).
 4. Glappkontakt i datakabeln.
 5. Dålig kontakt i chassiuttaget till tempgivaren.
 1. Kontrollera inställningarna.
 2. Kontrollera skruven och förråd, kanske tömma det.
 3. Demontera fjädrarna som sitter under det tunna plåtlocket i gaveln på motorn (12W).
 4. Byt datakabeln.
 5. Byt chassiuttaget till tempgivaren som sitter under PLC:n. 
Displayen i PLC:n slocknar
                                                       
 1. Ingen spänning till brännaren.
 2. Säkringarna på kretskortet är trasiga.
 3. Pannans överhettningsskydd har löst ut.
 4. Fläkten i brännaren är trasig (24v).
 5. Glappkontakt i datakabeln.
 6. Kortslutning i tempgivaren.
 1. Kolla om det finns spänning fram till brännaren genom att sätta ihop skruvens nätkabel med brännarens nätkabel.
 2. Byt säkringar (2 st glassäkringar 250v 2amp).
 3. Återställ överhettningsskyddet.
 4. Kolla den genom att lossa kontakten till fläkten och starta om brännaren.
 5. Byt datakabeln.
 6. Byt tempgivaren.
Om brännaren tänder startdosen men den går inte vidare med ”Uppstart”.
 
 1. Eldvakten är trasig.
 2. Eldvakten är smutsig.

Testa eldvakten med att lysa på den med en ficklampa (ej diodlampa) eller cigtändare,då ett tecken ska komma fram uppe i högra hörnet på displayen.

 1. Byt eldvakten.
 2. Rengör eldvakten.

Obs! Eldvakten liknar en diod,kablarna måste sitta på rätt plats. Om brännaren indikerar eld direkt ni spänningssätter den, skifta kablarna.

Om pelletsen inte ramlar ända ut till rostret
 
 1. Kan vara att rasplåten blivit varm,så att det blivit en inbuktning.
 2. Rasplåten är smutsig.
 1. Byt rasplåten,den är svår att rikta.
 2. Rengör rasplåten.
© PelletsTeknik Kalmar    www.pelletsteknik.se