Effektberäkning

 
     Beräkning av skruvkapacitet samt effekt av pellets        
     
   Skruvkapacitet:    
         
Ange Pelletsmängd :  Gram.        
Ange uppmätt tid:  sekunder.        
         
Skruven ger:   gram per sek.        
         
Skruven ger:   gram per minut.        
         
Skruven ger:   Kg per timme.        
             
   
   Skruvtider:    
         
Ange Drifttid (ON): sekunder        
Ange Vilotid (OFF): sekunder        
         
Total cykeltid:   sekunder          
Drifttid är:  av  total cykeltid         
Vilotid är:  av total cykeltid         
         
Drifttid för skruv omräknat till Kg per timma:   Kg/tim    
Antal startintervaller för skruv per timma:   ggr       
             
   
   Effekt tillförd pelletsbrännare:    
         
Angiven mängd TRÄ-pellets per timma ger:  kW    
         
Angiven mängd TORV-pellets per timma ger: kW